Interaktiv Media

interaktiv media

Låt målgruppen påverka kampanjen genom interaktiv media inuti taxibilen.

Aktivera resenärerna genom interaktiv media inuti taxibilen och låt dem påverka kampajen av ditt varumärke!

Interaktiv media fulländar din kampanj och låter ett varumärke möta sin målgrupp i personliga utrycksätt. Inuti taxibilen finns oändliga möjligheter till unika lösningar för just din kampanj.

Vågar du möta din målgrupp i en kampanj?

<<Marknadsplatser